Pp kicsi 45
2018-09-25

Az alkohol pszichofiziológiája

A Farmalkoholterápiai Kutatólabor mutatkozik be a Pulzus-Spiritus olvasóinak.

Az Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának nemrégiben megalakult új csoport-ja, a Farmalkoholterápiai Kutatólabor mutatkozik be a Pulzus-Spiritus olvasóinak. Noha az alkohol által okozott fiziológiás változások már régóta ismertek, igen keveset tudunk pszichés hatásairól, így a kutatócsoport az alkoholfogyasztás által okozott pszichés változásokat igyekszik tudományos igényességgel feltárni. A labor munkatársainak jóvoltából először a PS-ban olvasható magyar nyelven az a nagysikerű cikk, amely- a tudományos világ elismerését kiváltva- eredetileg a 4-es import faktorú Alcohol International nevű rangos, nemzetközi koktéllapban jelent meg.

Absztrakt: A kutatólabor eddigi vizsgálatait bemutató review igyekszik összegezni az alkoholfogyasztás okozta pszichés változásokat. Elsőként gyors bevezetést ad a labor által használt kutatási módszerekről, illetve azok elemzésének módjáról. Ezután ismerteti az eddigi kísérletek eredményeit, külön hangsúlyt fektetve az általános érvényű megfigyelésekre, a speciális esetekre és a vizsgálat eredményei közé nem illő kivételes esetekre. Végezetül pedig bemutatja a labor eddigi megfigyeléseire épülő hipotéziseit.

Kutatási & elemzési módszerek: A kutatásban résztvevő, reprezentatív mintának tekinthető kb. 220 ember az SZTE-ÁOK nappali tagozatos, igen nagy hányadban II. illetve III. éves hallgatója. Esetükben vizsgáltuk az alkoholfogyasztási szokásokat normál hétköznapokon, valamint nagyobb stresszhatás (élettan, pathológia demonstráció; biokémia, kórélettan vizsga stb) idejének közvetlen környezetében. Természetesen a modern tudományos elvárásoknak megfelelően a körülményeket standardizálva, az alkoholbevitel mind mennyiségben, mind százalékos arányban kvantálva történt (horribilis, indokolatlan mennyiségű feles tömény – a szerk.). Szigorúan a dehidratációt elkerülendő, ellenőrzött alkoholfokú sört/bort is rendszeres időközönként fogyasztottak a résztvevők, így ez nem befolyásolja a kísérlet ellenőrízhetőségét. Ezen standardizálásokat leszámítva azonban egyszerűbb volt az alkoholfogyasztással kapcsolatos jelenségeket természetes környezetben regisztrálni és vizsgálni, így kutatócsoportunk kihelyezett rész-(l)egekkel volt jelen minden jelentősebb italkimérő helyiségben (Pulzus, Sárkány, Zápor, Nyugi stb.) illetve az adatok rögzítése is mobil állomások segítségével történt (Jate, Retro, Apáthy István koll., Id. Jancsó Miklós koll. stb). Ezúton szeretném a kutatócsoport bocsánatkérését tolmácsolni, miszerint a szakma szabályaitól eltérően NEM alkalmazott normál kontroll csoportot (jelen esetben alkoholt nem fogyasztó II. és III. éveseket). Mentségükre szóljon, hogy a fent említett szubpopulációban nem állt rendelkezésre reprezentatív minta. Szintén hiányoznak az elemzési módszerek közül a megszokott statisztikai keresztpróbák, ezek hiánya azzal indokolható, hogy a várttal ellentétben a keresztreakciók főleg a különböző minőségű elfogyasztott töményitalok között zajlottak, értékelhetetlenné téve így a próbákat. Leggyakoribb mellékhatásként fordított emésztőrendszeri perisztaltika, hirtelen fellépő narcolepsia, illetve késleltetett migrénszerű fejfájás jelentkezett, ezért is maradtak el a keresztpróbák.

Eredmények: Elsőként érdemes az általános érvényű kutatási eredményekre kitérni. Ezek alapján az elfogyasztott alkoholmennyiséggel lineárisan változik az ember aktuális személyisége. Ezen egyenesnek három szakasza van, az egyes szakaszok hossza voltaképpen az alkoholtoleranciának felel meg, amelyek a következők: erős- az alany mérsékelt alkoholbevitel után gyakorta értékeli túl fizikai erejét, gyorsaságát, valamint a közelben tartózkodók bármely szándékát gyakran interpretálja személye ellen szóló támadásként („Mitnéző, k*csög?” reflex). Okos ebben az állapotban az alany közepes mértékű alkoholfogyasztás után hajlamos intelligencia hányadosát az átlagnál magasabbnak értékelni és meggyőződése, hogy igen járatos a világ bármely dolgában, főként az orvostudományokban, politikában, gazdaságban, vallási- és párkapcsolati ügyekben (utóbbiakban leginkább a rövidtávra szólók esetében rendelkezik komoly elképzelésekkel és szakmai tapasztalattal). Fent említett változásokon kívül okos állapotban az alany igen szívesen ad tanácsokat, útbaigazítást bárkinek, gyakran határozott ellenkezés esetén is. Fenti két állapot között bizonyos esetekben előfordul, hogy az alany gyors lefolyású, egyszeri, bipoláris személyiségzavaron esik át, ahol kb. 20 perc alatt a mély depresszióból a mániás jókedv és szeretet állapotába csap át a hangulata. A harmadik állapot a láthatatlan, amikor is az alany meghatározhatatlan mennyiségű alkoholbevitelt követően meg van győződve arról, hogy bármely cselekedetének csak és kizárólag ő maga van tudatában. Ez gyakorta vezet olyan következményekhez, mint éjjel is nyitva tartó étkezdék berendezésében és/vagy személyzetében keletkező káresetek, random tárgyak (sorompók, közlekedési táblák, fotelok, bevásárló kocsik és kosarak stb.) ideiglenes birtokba vétele, anyagcsere végtermékek nem a társadalmi konvencióknak megfelelő helyen történő ürítése és hasonlók. Rendszerint ezen állapot elérésekor aktiválódik a beépített, etanol meghajtású fluxuskondenzátor, és az alany kilép a tér-idő kontinuumból, ún. teleportál. Ez rendkívül gyors („villanásnyi”) közlekedést tesz lehetővé, amelynek egyetlen hátránya, hogy a két pont között megtett utat a memória nem képes tárolni (ennek oka jelenleg is kutatások tárgyát képezi).

Fontos megemlékezni a kísérletek során feljegyzett, egyedi, de jellegzetes pszichés változásokról is: bizonyos alanyok eredeti szerény, visszafogott és békés énjükből kivetkőzve hangossá és rámenőssé váltak, mindenáron hódítani akarva a szebbik nem tagjai között. Ezen kívül meggyőződésük volt, hogy egy adott pohár után személyiségükbe integrálódik is az este hátralevő részére a változás, így skandináv villámistennek, valamint vándorló barbárnak képzelték magukat. A kutatások általában véget értek ezen a ponton, amikor is az északi istenség a mulatóhely táncoló női közönsége felé vetve magát a pörölyét emlegette. A társaságban tartózkodó, harmadik tag pedig tökéletes meggyőződéssel közölte, hogy rum hatására StarTrek szereplő lesz, és innentől az este végéig bármikor hibátlanul sorol fel normálértékeket vagy különböző anyagok kimutatását testnedvekből (Spock-ra issza magát- a szerk.). Más esetekben az alkoholfogyasztók kifejezett mennyiségű, addig rejtett önbizalom tartalékot fedeztek fel magukban, ezáltal az első két stádium kihagyásával egyből a láthatatlan fázisba lépve. Ennek speciális vállfaja volt, amikor hímnemű egyedekben az alkohol aktiválta a retorika skillt, így bármilyen nőnemű egyedet próbáltak rábeszélni gyakorlatilag bármire (általában azonban arra, hogy minél hamarabb szabaduljon meg ruházatától- a szerk.). Noha az emberek mozgáskoordinációja jelentősen romlik nagymennyiségű alkohol hatására, bizonyos alanyok ezt figyelmen kívül hagyva, nagy ingerenciát mutattak valamilyen – általuk táncnak nevezett – mozgásjelenség folytatására, amelynek eredménye általában a szórakozóhelyről történő kiutasítás volt. Rosszabb esetben ez azonban, az egyének másnapi őszinte sajnálatára, nem történt meg. Meg kell emlékezni arról a néhány fogyasztóról is, akik szervezetében az alkohol, laborunk kutatásai alapján, bizonyos időre kikapcsolja a felszálló aktiváló rendszert, ezáltal rövid időn belül átmenetet képeznek Szundi törpe és Snorlax pokémon között, bárhol, bármilyen testhelyzetben. Felébresztésük lehetetlen, felesleges is kísérletezni vele, (helytakarékossági célból testhelyzetük azonban tömöríthető- a szerk.) amint az alkohol kiürült, a rendszer visszatér a kék halál állapotából.

Végül érdemes kitérni arra a néhány esetre is, ahol az eredmények nem egyeztek a kutatás során nyertekkel. Ilyen akkor fordult elő, amikor az illetők az est végéig folyamatos alkoholbevitelt folytattak, mégsem produkáltak semmilyen pszichés vagy fiziológiás elváltozást. Az esetükben tapasztalt legendás mértékű alkoholtolerancia magyarázatára laborunk más intézetekkel összefogva két hipotézist adott: extrém mértékű alkohol dehidrogenáz upreguláció (kvázi a máj egyik lebenye csak ezt az enzimet fejezi ki), illetve ectopiás májszövet képződés. Miután a vivisectiot a törvény sajnálatos módon bünteti, utóbbit csak az alanyok halálával tudjuk igazolni, de ami késik, nem múlik…

Ezen kívül vizsgáltuk az alanyokban az alkoholbevitel felfüggesztését kísérő változásokat is. Ennek során igazoltuk, hogy a véralkoholszint hirtelen csökkenése súlyos, az életet veszélyeztető állapot, ezért senkinek sem javasoljuk az ivás azonnali abbahagyását, sem rövid, sem hosszú távon (levezető fröccs intézménye- a szerk.). Azokban az esetekben, amikor a vizsgálati alanyok hirtelen függesztették fel az alkoholbevitelt, jellegzetes somatomotoros elváltozások jelentkeztek, közös jellemzőjük a testhelyzet felvételét követő mozdulatlanság. Az öt leggyakoribbat ismertetnénk: amikor az alany ülő helyzetben az egyik alkarját flexioba hozza, a flektált kar folytatásába eső kezével pedig ellenoldali extendált felső végtagjának felkarján támaszkodik, miközben homloka a flektált alkaron nyugszik a Superman. Amikor mindkét alkarja flexioban van, egy vízszintes felületen összekulcsolva és ezen támaszkodik, arcát karjai közé rejtve, a Bűnbánó. Ha könyökével egy vízszintes felületre támaszkodva, homlokát összekulcsolt kezeinek első és második ujja között nyugtatja (gyakorlatilag az indexnek a pollex felé eső élén) a Mélygondolkodó. Ha ülő helyzetben, atoniás felső végtagjait lógatva, hátrabukó fejjel és nyitott szájjal támasztja hátát, az Esőváró. Amennyiben a fix testhelyzetet a talajon vette fel, úgy Farönk helyzetről beszélhetünk.

Konklúzió: Sajnálatos módon még nem áll rendelkezésünkre annyi adat, amelyből messzemenő következtetéseket tudnánk levonni, így cikkünk első sorban két célt szolgált. Az eredmények ismeretében más kutatócsoportok is kedvet kaphatnak hasonszőrű kutatásokhoz, így gyarapítva szegényes ismeret- (és emlék…) anyagunkat. Legfőképpen azonban arra kérnénk minden olvasót, hogy amennyiben lát fantáziát a kutatásainkban, úgy a jövőben, nagyobb társadalmi események kapcsán jegyezze fel saját és társai alkoholfogyasztási szokásait, a lehető legnagyobb tudományos igénnyel téve ezt, majd jutassa el az anyagot kutatócsoportunkhoz.

Krax

A szerzőről