Pp kicsi 45
2018-11-15

A sörpad

A sörpad pathogenezise etiológiája, differenciáldiagnosztikája

Állagjavított zsírtól csöpögő kol­bászból és tollat soha nem látott baromfisonkából legyártott piz­zaszelet – sok Ft.
Vizezett Ászok –egyre több Ft.
Feles hubi, játszósgatya – 350 – 350 Ft
Van amit pénzért nem lehet megvenni.
Minden másra ott a … Diákhitel.

Valami ilyesmi életérzés keríti hatalmába az embert, ha nyáron vagy kora ősszel kiteszi a lábát sze-retett egyetemi városunk utcáira. Nem lehet egy helyet kiemelni, nem lehet egy kocsmával jelle­mezni a nyarat és őszt, valami oly­an kell, ami állandó résztvevője az estéknek. A többiek – áhh. P. türk­menisztánba vagy hova a fenébe ment gyakorlatra, ott itta a rakit horror pénzért. B. szokás szerint minden alkalommal gondosan megkereste leggyengébb pontjait, a rá legjobban ható fegyvert, majd 11-re körültekintően elpusztította magát. T. csak a fesztiválokat jár­ja, amikor hazajön használhatat­lan. Különben is egy east side. A többiek körforgásban pusztulnak ki és élednek újra, egyikük sem állandó pont. A kocsmák? Ehh. Amikor a kezdő sör x téren, a záró meg y városban ér utol, lehet fix pontról beszélni? Igen. A sörpad. Ez a drága hűséges tákolmány. MacGyver összeröhögné magát, annyira egyszerű. Két fém láb­ból, egy kihalás szélén álló ritka mammutfenyőből (éljen a globális felmelegedés!) faragott ülőlapból és néhány fa sz orító csavarból áll. Egyesek szerint az egészet egy tömb fából faragják ki, mások biztosak benne, hogy a legősibb ember alkotta gépezet. Ezen utób­biakat igazolja, hogy nemrégiben barlangászok felfedeztek egy bar­langrajzot ami bizonyítja, hogy előbb volt sörpad mint sör. A primitív ábrázolásokon jól látható, ahogy az ősemberek közül töb­ben azona a támla nélküli, kényel­metlen fa sz erkezeten ülnek, míg társaik értetlenkedve figyelik őket a kényelmes fövenyről…
Alkalmazása: Legfantáziátlanabb dolog a sörpadon ülni. Tapasztalt felsőbbévesek megmosolyogják a délután 4-kor még Sörkert­ben ücsörgő gólyákat –ilyenkor ők már rég feküdni szoktak… Fekvés – speciális lakkozásának köszönhetően az ember egysz­erre maximum egy arcfelét feküdheti üszkösre rajta, megóv a hidegtől meleg nyári estéken, az energiaminimumra törekszik, így kisebb mozgolódásra is jó 45 cm-t esel, ami viszont biz­tosítja fix helyzeted. A sörpad rengeteg képességgel ruházza fel használóját. Annyira bá­torrá tesz, hogy szinte bármi­lyen italt meg lehet inni róla, így használójának jó ötletnek tűnhet két üveg bor után hat sört lever­ni két hubival kísérve. Egyetlen
negatív hatása, mielőtt a számta­lan pozitívat folytatnám, a sz álka. Néha a gondatlanokba fa sz álka szúródhat, figyeljünk erre! Fokoz­za az étvágyat és képessé teszi használóját megvenni, sőt megen­ni a sörpadlelőhelyeken árusított pizzaszeletet, melegszendvicset. Előhozza rejtett képességeinket, ezeket ajánlom kipróbálni mind­en kezdőnek. Testi rútságunkkal mit sem törődve üljünk a társaság
valamelyik ellenkező nemű egyede közelébe, majd ren­deljünk neki. Sörpadunknak hála 12. söre után kiválasztottunk epekedve fogja várni, hogy haza­vigyük. Megmutatja a helyes utat a humorhoz, mi másért lenne hát, hogy annyi mosolygós arc van a Sörkertben? Remek tulajdonsá­gainak sora ezzel nem ér véget. Hiszen ki nem táncolt még asz­tal tetején? És mi hidalja át a fa sz inteket? Igen, megint csak a sörpad! Szinte lehetetlen rajta elülni a hátsónkat, a sörpad ugy­anis alig észrevehető figyelmez­tetéssel szól, ha újabb italért kell menni. Soha sem nedves hosszabb időre, hiszen bármilyen márkájú ruhanemű megfelel a fa szárításra, könnyen felitatható róla a sör, bor, pálinka. Viszonylag ritkán fordul elő benne sz ú, ilyenkor leginkább puhafa sz úval találkozhatunk, észrevenni nehéz, hiszen ugyanoly­an fa sz ínű, mint környezete.
Alternatív felhasználás: Egyes emberek alkalmazták már gitárként, szintetizátorként vagy zongoraként. Használható le-vélnehezéknek, söralátétnek, 30-40 db felgyújtásával már lehet szalonnát sütni. A nagyüzem lejártával telente mint fa sz ánkó használható. Kiváló önvédelmi eszköz. Összecsukható lábait övünkbe akasztva kényelmesen hordható, és ha kinn viseljük az inget, akár a szote biztonsági őreinek figyelmét is elkerülheti.
A sörpad csak egyetleni ital ízét rontja el szánt szándékkal. Az alko­holmentes sörét. Kipróbáltam, szar.

Sip

A szerzőről