Pp kicsi 45
2018-09-25
Bor%c3%adt%c3%b3

Közeleg a modulválasztás!

Kedves negyedévesek!
Bizonyára értesültetek már az előttetek álló modulválasztásról. Most összeállítottunk Nektek egy kis segédletet arról, milyen lehetőségek közül választhattok, s milyen feltételeknek kell megfelelnetek.
A választás előttetek áll, hisz az Általános jogász modul mellett, a Bűnügyi tudományok, a Gazdasági jogi vagy a Nemzetközi jog/ Idegen nyelv területén kínál a Kar speciális képzéseket.

Minden évben eljön az idő, mikor a negyedévesek kiválasztják kényük-kedvük szerint, mely ágon szeretnék folytatni tanulmányaikat. A modulválasztás leadásának procedúrájától rettegnek a hallgatók, de hogy az idén megkönnyítsük a dolgotokat, összegyűjtöttük azokat a feltételeket, amelyeknek eleget kell tennetek ahhoz, hogy ne álljatok értetlenkedő pirosló arccal a TO-s nénik előtt.

Az Általános jogász modul azoknak a hallgatóknak kínál lehetőséget, akik nem kívánnak valamely másik szakmodul képzésében részt venni. Ebben a kategóriában létszámkorlátozás nincs, azonban ne feledjétek jelentkeznetek ide is szükséges!

A Bűnügyi tudományok modulban tanulhat tovább az a jogász hallgató, aki a modulba történő jelentkezést megelőzően közölt létszámkeret terhére valamennyi lezárt félév súlyozott tanulmányi átlageredményeinek átlagából valamint az alábbi tárgyak tanulmányi átlagából számított pontszámcsökkenő sorrendben felvételt nyert.
A pontszámításkor figyelembe vett tárgyak: Büntetőjog I-II-III-IV.
A Bűnügyi tudományok modul létszámkerete: 20-30 fő.

Gazdasági jogi modulban folytathatja tanulmányát az, aki a modulban történő jelentkezést megelőzően közölt létszámkeret terhére az alábbi tárgyak tanulmányi átlagából számított pontszámcsökkenő sorrendben felvételt nyert.
Pontszámításkor az alábbi tárgyakat veszik figyelembe: Közgazdaságtan I-II., Általános statisztika, Polgári jog I-II-III-IV., Munkajog I-II., Pénzügyi jog I.
A Gazdasági jogi modul létszámkerete: 20-30 fő

Nemzetközi jog/ Idegen nyelv modulban tanulhat tovább az a hallgató, aki a modulba történő jelentkezést megelőzően közölt létszámkeret terhére – felvételi elbeszélgetést követően pontszámban kifejezett- pontszámcsökkenő sorrendben felvételt nyert.
A felvételi elbeszélgetés fő célja, hogy a bizottság felmérje a hallgató nyelvtudását, azonban figyelik a motiváltságot is.
A nemzetközi jog/ idegen nyelv modul létszámkerete: 20-25 fő

Amennyiben valamely szakmodulban fejezed be tanulmányaidat, a szakképzettség oklevélben történő megnevezése okleveles „jogász” lesz, s az oklevél mellett egy betétlap fogja tanúsítani, mely modulban tettél szert speciális ismeretre.

Kellemes agyalgatást, hisz novemberig még van egy kis idő, azonban ne feledjétek a jelentkezéseteket, hisz a tanulmányotok folytatásának elengedhetetlen feltétele.

FONTOS tudnivalók:
A modulválasztás beadására idén 2012. november 5-11. között kerül sor. A jelentkezéseiteket elektronikusan az ETR rendszerébe tudjátok feltölteni.
A bírálat november 12-16 között fog lezáródni, így a jogorvoslati kérelem benyújtása a Tanulmányi osztályon történik, ennek időpontja november 20-22.

Láda Flóra

A szerzőről