Pp kicsi 45
2018-09-25
Bor%c3%adt%c3%b3

Gazdasági jogi modul

Habár a modulképzés már 2010 óta működik, a gazdasági jogi szekció beindulására mégis csak 2011-ben volt lehetőség. Emiatt, mi, akik ezt a képzési formát választottuk mondhatni az ismeretlenbe ugrottunk bele, hiszen nem volt lehetőségünk arra, hogy szert tegyünk olyan információkra, amivel csak a modult elvégző személyek rendelkezhetnek. Annak érdekében, hogy a következő évfolyamok számára ne jelentsen problémát ez a teljes ismeretlenség, íme, néhány információ, ami „megkönnyítheti” a gazdasági jogi modult választók életét.

Mivel ez volt az első évfolyam, amelyen beindulhatott ez a képzés, a mi csoportunk egyfajta próbaüzemként működik. Még most, a második félévben is érnek meglepetések mindenkit, és tisztán látszanak bizonyos hibák, amiket feltétlenül ki kell javítani a következő években.

Fakultációk:
Ezek közül az egyik legnagyobb a fakultációk kérdése. Mint azt megtudtuk 2011 őszén, ahhoz, hogy sikeresen teljesítsük ezt a képzést, 11 kredit értékben Gazdasági jogi modulos fakultációt kell teljesíteni. Ez többeknek is problémát okozott olyan értelemben, hogy már majdnem teljesítésre került a kötelező 15 kredit, és nem volt tiszta, miért is kell még majdnem ugyanennyit teljesíteni mindössze két félév alatt. A probléma szerencsére nem megoldhatatlan, nyugodtan lehet továbbra is felvenni a modul előtt is krediteket, azonban aki tudja, hogy milyen képzést fog választani, annak fontos, hogy azzal megegyező témájú fakultációk ajánlottak. Tehát aki gazdasági jogi modult választaná elsősorban a Statisztikai tanszék kínálatából érdemes válogatnia, valamint érdemes még az Európai unió versenyjogát is teljesíteni. Ennek azért van jelentősége, mert aki már a 8. féléve előtt teljesít ilyen témájú tárgyakat, annak nem fog 11 kreditnyi fakultáció a nyakába szakadni az utolsó két félévre, mivel csak egy Kérelem tanulmányi ügyben nevezetű – kari honlapon található – irat beadásával gazdasági jogi modulos fakultációként elismertetheti. Mindössze a modul vezetőjének aláírása szüksége és a TO már intézi is.

Tantárgyak
Aki már látta a dinamikus tantervben feltüntetett tanrendet, az láthatja, hogy miként épül fel ez a szekció. A 8. félév tárgyai közül leginkább a Mikroökonómiát érdemes kiemelni, ami egy jogásznak talán a legtöbb fejtörést okozhatja. A kurzus során véleményem szerint igen széleskörű tudást lehet szerezni a gazdaság elméleti modelljeiről. Aki ezt felveszi, készüljön fel arra, hogy leporolja matematika tudását és előkeresse a rég elrejtett számológépeket és négyzetrácsos füzeteket, mert senki sem ússza meg anélkül, hogy ne kellene legalább egyszer deriválnia. A tananyag megegyezik a GTK mesterképzésén oktatott Modern Piacelmélet anyagával, szóval előnyben vannak, akiknek van olyan ismerőse, aki ezt tanulja.

A 9. félévben már több gazdasági témájú órát tartalmaz a tanrend, amik már inkább gyakorlatiasabbak lesznek, ellentétben a Mikroökonómia nehezen érthető elméleteivel. Az egyik legnehezebb tárgy egyértelműen az Atipikus szerződések lesznek. A tárgy során minden héten kötelező házi feladatokat beadni és az órára való folyamatos készülés sem árt.

Ki válassza ezt a modult?
Mindenképpen ajánlott ez a modul azoknak, akik érdeklődnek a Gtk-s valamint a jogi kari gazdasági témájú tárgyak iránt. Jómagam azért választottam ezt a modult, mert úgy láttam, hogy mindenképpen többet nyújt az általános képzésnél, de mégis megkapom ugyanazt a tudást, mint ott, és még egy papírral többet is.

K.Á.

A szerzőről