Pp kicsi 45
2018-09-25
Bor%c3%adt%c3%b3

A bűnügyi modul

A büntetőjog nem sok diák szívébe lopta be magát az évek alatt. Temérdek tényállást kell elsajátítani, és örülünk, ha a bűncselekmények elemzésének a felét is felfogjuk épp ésszel. Sok álmatlan éjszakát görnyedtünk a Btk. felett a vizsgák előtti kétségbeesett napokban, voltak azonban hallgatók, akik úgy döntöttek, mégis tüzetesebben meg akarnak ismerkedni ezzel a jogággal. Ők a bűnügyi modult választották.

A bűnügyi tudományok modul először a 2010/2011-es félévben indult el, és azóta is töretlen a lelkesedés a specializáció iránt. A képzés 3 félévből áll és ezidő alatt nagy százalékban csak bűnügyi témájú kurzusok képezik az órarendet. A választék pedig igen széleskörű. Az ide jelentkező joghallgatók agytágítást kapnak a kriminológia, kriminalisztika, büntetés-végrehajtás, nemzetközi büntetőjog és még megannyi témakörökben. Továbbá a büntető eljárásjogot nem 2, hanem 3 félévre bontva, még részletesebben előadva hallgathatják majd.

A képzés, mivel a diploma előtti utolsó féléveinket tölti ki, ezért legfőbb céljának tekinti, hogy felkészítsen minket arra, ami odakint vár majd minket. Hiszen az, hogy bemagoljuk a tételeket, tényállásokat és elsajátítjuk a hozzá tartozó elméletet még édeskevés lesz ahhoz, hogy zökkenőmentesen vegyük a jogi munkaerőpiac kacifántos akadálypályáját. Ez a modul ezt a problémát igyekszik ellensúlyozni, véleményem szerint nem is rosszul, sőt…

Annak a hallgatónak azonban, aki eddig szerette végiglustálkodni a szorgalmi időszakot, sajnos rossz hírrel kell szolgálnom. Ugyanis ha jelentkezik erre a modulra, akkor búcsút inthet a végigbulizott heteknek (no azért nem egészen), és a semmittevéssel töltött napoknak. A bűnügyi kurzusokra ugyanis készülni kell. A kurzusok megkövetelik az aktivitást. Tárgyalás szimulációk, referátumok, kreativitást igénylő feladatok tömkelege várja majd a büntetőjogi speciális tudásra szomjazókat. A diákoknak meg kell tanulniuk csapatban dolgozni (ha eddig ezt nem sajátították volna el), valamint rengeteg eljárási cselekményhez tartozó iratot is produkálniuk kell (vádiratok, ítéletek, egyéb határozatok) és el kell sajátítaniuk azt a képességet, hogy a jogrendszert és az eljárásokat komplex egészként lássák és alkalmazzák. Persze a befektetett energiának meg is lesz a jutalma, hiszen ezen kurzusok többségén az izzadságos munkát általában megajánlott jegyekkel honorálják, így a vizsgaidőszakban egy-egy vizsgára több időt hagyhatnak majd a bűnügyi modulos hallgatók.

Azt sem mondanám, hogy ismeretlen környezetbe csöppenek az ide jelentkezők, hiszen az órákat már az eddigi tanulmányaikat egyengető tanárok fogják tartani. A speciális ismeretek megszerzése pedig még könnyebb lesz, mert a modulra felvettek száma nem jelentős, így az oktató-hallgató közötti kapcsolat személyesebbé, közvetlenebbé válhat, ezáltal még hatékonyabbá téve a tananyag elsajátítását.

Továbbá a képzés iskolán kívüli lehetőségekkel sem szűkölködik. Lehetőség lesz majd az eljárási cselekmények megvizsgálására is magánál az eljáró hatóságnál. Az oktatók szervezésében a bűnügyis diákok börtönlátogatásokra mehetnek és belepillanthatnak a rendőrségen végzett különböző nyomozati cselekmények menetébe.

Akinek ez a cikk meghozta a kedvét a modulhoz vagy eddig is fontolgatta magában jelentkezést, akkor az jobban teszi, ha ráfekszik a büntetőjogra, mert a felvétel függvénye a büntetőjog I-IV. kollokviumok sikeres és jó teljesítése. Úgyhogy aki eddig nem tette le ezeket a vizsgákat, gyorsan szerezzen belőlük ötöst. :)

Összegzésül csak annyit, hogy akit kicsit is érdekel a büntetőjog, annak csak ajánlani tudom ezt a specializációt, mert jól felkészült tanárok gyakorlatias oktatás keretei között tanítanak, a hallgatók pedig kellemes és közvetlen hangulatú órákon ülve tehetnek szert azokra a speciális ismeretekre, amit a modul nyújt nekik.

Azoknak pedig, akik nem szeretik a büntetőjogot, csak arra szeretném bátorítani, hogy ha nem is a bűnügyi modult, de mindenképpen válasszák valamelyik modulos képzést, mert az a speciális ismeret, amit ezzel a szakosodással elsajátíthatnak csak előnyt fog jelenteni a továbbiakban.

L.T.

A szerzőről