Pp kicsi 45
2018-09-25
Homepage

Az ELSA-ról, egy belsőstől

Sok hirdetőtáblán visszaköszönnek az ELSA keretein belül szervezett programok. Mégis aránylag kevesen tudnak a szervezet tevékenységéről és arról, hogy mit is képvisel. Paja Gábort, az ELSA Szeged gyakornokcseréért felelős tisztviselőjét, a szervezet újdonsült alelnökét kérdeztem, hogy kicsit árnyaltabbá váljon a szegedi ELSA-ról alkotott kép.

Aki még esetleg nem tudja, annak egy pár mondat erejéig elmagyaráznád, mi is az ELSA?

Az ELSA egy mozaikszó, az Európai Joghallgatók Szövetségét (European Law Student’s Association) jelenti, amely egy non-profit, politikailag semleges, joghallgatókat és fiatal jogászokat tömörítő szervezet. Fő célja a joghallgatók és fiatal jogászok kapcsolatteremtésének elősegítése, együttműködésük támogatása. Konzultatív státusszal rendelkezik az ENSZ-ben, az UNESCO-ban, valamint az Európa Tanácsban. Minden jogi karral rendelkező városban létrehozható egy helyi csoport, Szegeden 1999 óta működik a helyi képviselet.

Mi a fő profilotok, tevékenységetek?

Az ELSA-nak van egy „víziója”, mely alapján meghatározzuk a tevékenységünket. „Egy igazságos világ, ahol tiszteletben tartják az emberi méltóságot és a kulturális sokszínűséget.” Ezt követve hozzájárulunk a jogi oktatáshoz, a jogi környezet megismerését szeretnénk elősegíteni. Egy joghallgató számára elengedhetetlen a jogi kultúra alapos ismerete, ennek megfelelően számos programmal szeretnénk azt elérhetővé tenni.

Kik csatlakozhatnak hozzátok?

Minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, aki a Jogi Kar valamely képzésén vesz részt. Jelenleg közel 50 taggal büszkélkedhetünk, többségében joghallgatók, nemzetközi tanulmányok hallgatói adják a csapat magját.

Te mikor és miért lettél ELSA-tag?

2012-ben számos alkalommal találkoztam az ELSA Szeged munkásságával. Versenyek és meghirdetett programok révén ismerkedtem meg az egyesülettel. 2012 őszén úgy döntöttem, ha lehetőség adódik a tisztviselői karhoz csatlakozni, akkor azt megteszem. Szeptember végén megpályáztam az egyik tisztviselői posztot, s elnyertem. Már korábban is tetszett a koncepció, amelyet az ELSA Szeged képvisel, azaz politikailag semleges, független non-profit szervezetként akar helytállni. Részese akartam lenni a csapatnak, mert úgy éreztem, hogy érdemben hozzá tudok tenni a működéséhez. A bizalmat megkaptam, így élni szeretnék a lehetőséggel.

Mik a feladataid az ELSA-ban?

Az ELSA egy hierarchikus szervezet, amelynek helyi képviselete három fő területen végez munkát: szemináriumok, konferenciák, tudományos tevékenységek és a gyakornokcsere program. Jómagam a gyakornokcsere program területén tevékenykedem, fő feladatom: a tagjaink számára megteremteni a lehetőséget, hogy külföldön tölthessék el szakmai gyakorlatukat. Napjainkra több mint 39 ország, 250 városában létrejött a helyi ELSA képviselet, így könnyebb kapcsolatot teremteni és szakmai együttműködést kiépíteni. A jövőben egyébként komoly átszervezések várhatóak az ELSA tisztviselői karán belül. Csökkenni fog a létszám, a hatékonyság miatt zártabb lesz a vezetőség. Reményeink szerint teljes arculatváltás következik be az ELSA Szeged életében. A belső hatékonyságot igyekszünk erősíteni a reformok révén, hogy az egyesület korábbi fényében ragyoghasson! Az átszervezések következtében feladatköreim bővülni fognak, a többi tisztviselőhöz hasonlóan.

Milyen programokat szerveztek a tavaszi félévre?

Az arculatváltásnak köszönhetően komolyabb tervet dolgozunk majd ki a programok terén is. Több szakmai estet szeretnénk lebonyolítani, mely révén oktatóként is tevékenykedő ügyészeket, bírókat hívunk meg, azzal a szándékkal, hogy bemutassák tagjainknak a jogi környezet gyakorlati oldalát.
Terveink között szerepelnek versenyek szervezései, minden évfolyam számára szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy megmérethessék magukat. Erről a későbbiekben fogunk egyeztetni, az érintett tanszékekkel.
A félév egyik legkomolyabb eseménye a már több fórumon reklámozott két napos utazás lesz, Újvidékre. Szabadkán teszünk látogatást, a szabadkai bíróság elnökével és várhatóan Pásztor Istvánnal, a Tartományi Képviselőház elnökével is találkozhatunk. A Vajdasági Autonóm Tartomány Tartományi Képviselőházának épületében, az újvidéki Báni Palotában fogadnak bennünket. A kirándulás február 22-23-án lesz. Ennek nyomán számos hasonló kirándulást tervezünk megvalósítani. A szegedi Csillag börtönbe, a nagyfai büntetés-végrehajtási intézetbe ismét tervezünk látogatást. Budapesten az Alkotmánybíróságra, a Kúriára és az Országházba tervezünk egy rövidebb tanulmányi utat. Újra lehetőség adódik majd tagjainknak a DNS-labort meglátogatni, valamint a boncoláslátogatás sem maradhat el.

Melyiknek vagy a legaktívabb szervezője?

Jelenleg a legnagyobb feladatot a szabadkai kirándulás jelenti, melynek én is szervezője vagyok. Nem kevesebb, mint 30 fő jelentkezett, így a társaságot egy külföldi út során még inkább össze kell fogni, irányítani kell, amelyért én is felelni fogok.
A szervezők igyekeztek kihasználni a kapcsolataikat, mindenki megpróbálta hozzátenni a meglévő lehetőségeit. Az Újvidéki ELSA sokat segít a programok megszervezésében. Én bevontam a Tisza Volán Zrt-t, mely kedvezményes áron biztosítja számunkra az autóbuszt. Szeretnénk tartós együttműködéseket kiépíteni, a Volán társasággal is. Úgy gondolom ez egy kiváló kezdet lehet. Feladatkörömből eredően továbbra is a külföldi utak szervezésében fogok aktív szerepet vállalni, a gyakornokcseréért felelek, illetve számos verseny megszervezésében segítem kollégáimat, amellett, hogy lesznek olyan versenyek melyeket én magam rendezek.

Kik vehetnek részt a programjaitokon?

Bárki részt vehet a programjainkon, ELSA tagok számára komoly kedvezményeket biztosítunk. Versenyekre természetesen bárki nevezhet, tagságtól függetlenül. Szeretnénk a hallgatói társadalom széles körét bevonni az ELSA-ba, így külsős hallgatóknak is lehetőséget biztosítunk az egyes programokon való részvételre. Meg akarjuk teremteni a lehetőséget arra, hogy aki szeretné, az bővíthesse ismereteit.

Eddig milyen visszajelzéseket kaptatok?

Az utóbbi években az egyesület népszerűsége csökkent, révén, hogy a szervezet működése visszafogottabbá vált. Sok ember nem is hallott még az ELSA-ról, ezt a hibát szeretnénk orvosolni, ezért szükséges az átszervezés. Hiányzik a népszerűsítés, sajnos eddig nem volt olyan lehetőségünk, mely révén ez ELSA-t megismerhetőbbé tudtuk volna tenni. Egyes programok nagyon népszerűek, egy-egy „Csillag börtönlátogatásra”, boncoláslátogatásra sokszor háromszoros a túljelentkezés.
A legnagyobb gond, hogy az emberek félnek megismerni a szervezetet, mert azt hiszik, hogy kötelezettséggel jár. A tagság feltétele egy roppant csekély, mindössze 2000 forintos tagdíj befizetése, mely egy tanévre szól. Soha nem kérünk rendkívüli befizetést, a működésünk anyagi háttere biztosított. Lényeges, hogy a tagság nem jár kötelezettséggel, pusztán előnyt jelent.
Eddig a programok résztvevői elégedettek voltak a szervezéssel, természetesen mindig vannak, akik egy-egy félreértés okán a nem megfelelő ajtón kopogtatnak, ám ezeket a hibákat is igyekszünk megoldani. Mindenkit csak buzdítani tudok arra, hogy ismerkedjen meg az ELSA-val és vegyen részt a programokon, illetve legyen a közösségünk része.

Megyesi Dániel

A szerzőről