Pp kicsi 45
2019-01-16
Gavel d000186386c3cea046d8d

Interjú az OBH Elnöki Kabinet titkárával és Szegedi Törvényszék elnökével

2013. március 13-án a bírósági fogalmazóképzésről esett szó a polgári jogi, polgári eljárásjogi és a családi jogi összevont TDK ülés keretében, melyen Dr. Hegedűs Andrea egyetemi docens vezetésével Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke és Dr. Tóth Áron László, az OBH Elnöki Kabinet titkára tartott előadást, akiket a karrierjükről kérdeztük.

2013. március 13-án a bírósági fogalmazóképzésről esett szó a polgári jogi, polgári eljárásjogi és a családi jogi összevont TDK ülés keretében, melyen Dr. Hegedűs Andrea egyetemi docens vezetésével Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke és Dr. Tóth Áron László, az OBH Elnöki Kabinet titkára tartott előadást, akiket a karrierjükről kérdeztük.

1. Hol folytatta az egyetemi tanulmányait? Részt vett-e OTDK-n, vagy más tanulmányi pályázaton?

T.Á.L.: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán folytattam egyetemi tanulmányaimat, itt is végeztem 2007-ben.
2007-ben a XXVIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának Büntető (Anyagi) Jog II. tagozatában „A kóros elmeállapot problematikája a magyar büntetőjogban” című dolgozatommal 1. helyezést értem el.
Ugyancsak 2007-ben a XXVIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának Büntető (Anyagi) Jog I. tagozatában „A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények hazai szabályozásának folyamata a törvényi szabályozás változásainak tükrében” című dolgozatommal 3. helyezést értem el.
Szintén 2007-ben a XXVIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának Jog- és Állambölcseleti tagozatában „legjobb opponens” díjat nyertem.
A 2007. március 30-án megrendezett Országos Perbeszédversenyen vádbeszéd kategóriában 1. helyezést értem el, valamint elnyertem a Legfőbb Ügyész különdíját is.
2006-ban a Legfőbb Ügyészség által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton büntetőjogi témakörben, joghallgatói tagozaton különdíjban részesültem.
2005-ben a XXVII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának Büntetőjog (Büntetéstan) tagozatában „legjobb opponens” díjat nyertem.

T.Sz.B.: Az egyetemi tanulmányaimat 1993-1998. között Szegeden, a József Attila Tudományegyetem (jelenleg SZTE) Állam-és Jogtudományi Karán folytattam. Jogi diplomát 1998-ban szereztem, „summa cum laude” minősítéssel. Az agrárjogi tudományos diákkör tagja voltam, azonban OTDK-n nem vettem részt.

2. Tanult-e külföldön? Ha igen, mennyi időt töltött ott, hogyan hasznosította ezt a későbbiekben?

T.Á.L.: Rövid, néhány hetes tanulmányutakat leszámítva sajnos nem töltöttem hosszabb időt külföldön. Bár a mindennapi munkámban ennek nem látom hátrányát, javaslom, hogy akinek lehetősége van rá, mindenképpen töltsön el legalább néhány hónapot külföldön az egyetemi évei alatt.

T.Sz.B.: Sajnos külföldön nem tanultam, abban az időben még nem volt sok lehetőség a külföldi képzésekben való részvételre.

3. Gondolkodott-e a gimnáziumi évei alatt, hogy esetleg más pályát választ?

T.Á.L.: Egészen az érettségi évéig orvosnak készültem, tehát csak a gimnáziumi éveim végén döntöttem el, hogy jogász szeretnék lenni. Azonban már ekkor eldöntöttem azt is, hogy a bírói hivatást választom, így az egyetem első évétől kezdve büntetőbírónak készültem.

T.Sz.B.: A gimnáziumi évek alatt már célirányosan a jogi pályára készültem, azzal, hogy a konkrét irányt (ügyvéd, ügyész, bíró) még nem tudtam kiválasztani, de más hivatásban, mint a klasszikus jogi hivatások, nem gondolkodtam.

4. Mik segítették annak eldöntésében, hogy a jelenlegi munkáját válassza hivatásul?

T.Á.L.: Mivel Magyarországon a bíróvá válás klasszikus útja a bírósági fogalmazói, bírósági titkári pályán keresztül vezet, így evidens volt számomra, hogy az egyetem elvégzése után bírósági fogalmazónak jelentkezzek a Fővárosi Bíróságra. A jogi szakvizsgát 2011-ben tettem le, ezt követően bírósági titkári kinevezést nyertem, 2012. január 1. napja óta pedig az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinetjének vagyok a titkára.

T.Sz.B.: Az egyetemi évek alatt olyan kiváló bírák voltak a gyakorlatvezetőim, mint dr.Gaál Sándor, dr. Hegedűs István, dr.Kissné dr. Koch Ágnes, akik a szemináriumok során felhívták a figyelmem a bírói hivatás szépségére. A személyes példamutatásuk, valamint a bíróságon eltöltött joggyakorlat erősítette meg bennem azt az elhatározást, hogy a bírói hivatást szeretném választani.
Ma is azt gondolom, hogy a bírói az egyik legszebb hivatás, az emberekkel való foglalkozás, az elénk kerülő jogvitáikban való döntés, és ezáltal segítség nyújtása a jogvitás helyzetek megoldásában – ennél nehezebb és szebb dolgot nem tudok elképzelni.

5. Mire a legbüszkébb eddigi életét tekintve?

T.Á.L.: Varga Csaba professzor urat, kedves tanáromat idézném ennek kapcsán: „Hit, erkölcsi tartás, hivatás, méltó társ – ezek hiányában aligha van értelme másnak, ezek birtokában pedig kitartó munkával úgyszólván bármi elérhető, ami igazán fontos.” Arra vagyok most a legbüszkébb, hogy próbálom ezen útmutatás szerint élni az életem.

T.Sz.B.: A pályámat illetően nagyon szerencsésnek érzem magam, mivel fogalmazó koromtól kezdve nagyon sok támogatást, szakmai és emberi segítséget kaptam kollégáimtól. Emiatt arra vagyok a legbüszkébb, hogy vezetőként segíthetem munkatársaimat azon a bíróságon, ahol „nevelkedtem”; a magánéletemet illetően pedig a két csodálatos gyermekemre.

Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak. Ezúton is gratulálunk az elért eredményeikhez, melyek méltó példát mutatnak az egyetemi hallgatók számára. Reméljük, hogy a jövőben lesz még szerencsénk Önnökkel találkozni.

Bartos Blanka

A szerzőről