Pp kicsi 45
2019-01-16
Al%c3%a1%c3%adr%c3%a1s2

Hegyhát Észak Térségi Egyesület - Az akarat diadala

5 kis falu Nyugat-Magyarországon, akik összefogtak egy közös cél érdekében: Felvirágoztatni falvaikat.

A Hegyhát Észak Térségi Egyesület valamint Mágocs, Bikal, Alsómocsolád, Nagyhajmás és Mekényes települések önkormányzatai együttműködési megállapodást írtak alá az Észak-hegyháti Mikrotérségi Unió létrehozásáról július 7-én, a mágocsi Művelődési Házban. A rendezvényen a helyi vállalkozások, gazdasági társaságok, civil szervezetek szándéknyilatkozatban fogalmazták meg, hogy egyet értenek a mikrotérségi unió létrehozásával, elfogadják célkitűzéseit és támogatják a vállalt feladatok, projektek megvalósításában. Az Együttműködési Megállapodást a térség öt településének polgármestere, valamint a mikrotérségi uniót működtető Hegyhát Észak Térségi Egyesület elnöke írta alá. A kezdeményezéshez eddig 37 helyei vállalkozás és civil szervezet csatlakozott.

Az Észak Hegyhát Mikrotérségi Unió megalapításának célja az érintett öt település szinergikus fejlődését lehetővé tevő közös fejlesztési programok megfogalmazása a térség gazdasági és társadalmi élhetőségének javításáért, a népesség megtartásáért, a gazdasági fellendülésért. Szándékaik szerint egy olyan élhető, gazdaságilag és társadalmilag is megfelelő környezet kialakításán munkálkodnak majd, amely elősegíti s térség népesség-megtartását, a gazdaság fejlesztését, munkahelyek megőrzését, -teremtését, a helyi vállalkozások, termelők, szolgáltatók boldogulását.

Az összefogás jelentőségét növeli, hogy az együttműködő tagok más minőségben kívánnak közösen munkálkodni. Ennek a közös munkálkodásnak az alapját a közös gondolkodás mentén kialakuló új szemléletformálás adja majd. A tagok törekszenek az egységes, mikrotérségi megjelenésre, a mikrotérségi érdekek együttes képviseletére, egy egységként kezelve a térséget.

Az elmúlt időszakban az 5 település mintegy 50 munkatársa, 5 hónapon át dolgozott a programokon, amelybe három szektor – önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, intézmények – képviselői működtek közre. Az 5 hónapos munka eredményeként létrejött az a 12 programból álló tervezet, amely az elkövetkezendő három évre 5 ezer ember életét befolyásolhatja jelentősen. A több mint 500 millió forintból megvalósítható programcsomagot egy szervezet és három munkabizottság koordinálja majd.

A rendezvényt követő sajtótájékoztatón az érintett települések képviselői arról beszéltek, mit jelent, jelenthet számukra ez az együttműködés. Hangsúlyozták az információáramlás fontosságát, a pályázatokon való közös részvétel lehetőségét, a közös rendezvényeket, valamint a szolgáltatások összefésülését, hatékonyabb kihasználását, a helyi vállalkozások számára a helyi beszállítói kör kialakítását, közös piacot, amelyen a helyben megtermelt áru cserélhet gazdát, valamint a közösségi közlekedés és a helyi képzés fejlesztését. A települések vezetői mellett a helyi vállalkozások képviselői is elmondtál véleményüket: megszólaltak az iparban, a mezőgazdaságban és a turizmusban tevékenykedő vállalkozások, valamint a civil szervezetek képviselői, hangsúlyozva az összefogás jelentőségét. Véleményük szerint hatalmas fejlődési potenciál van az együttgondolkodásban, a gazdasági, társadalmi folyamatok összehangolásában.

A mikrotérségben több olyan területet határoztak meg, amelynek fejlesztése elősegíti a térség népességmegtartó erejének, foglalkoztatottságának növekedését, valamint élhető környezetet teremt a lakosság és az ott működő vállalkozások számára.

• Mikro térségi Unió szervezése, kialakítása és kommunikációja
• Okos jövő mikro térségi Tudásközpont
• Hegyháti vállalkozások Mentor központja
• Alternatív népfőiskola
• Hegyháti Foglalkoztatási Együttműködés
• Hegyháti Turisztikai Szolgáltatások fejlesztése
• Ipari és igazgatási épületek energiahatékonysága
• Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technológiai Centrum létrehozása
• Hegyháti mikrotérségi piac

Minden térség példát vehetne kitartásukról és akaratukról.

A szerzőről