Pp kicsi 45
2019-03-22
Gtk59

Mesterképzések tájékoztatója

Karunk tájékoztatót szervezett hétfőn a mesterképzései iránt érdeklődők számára.

Egy héttel a jelentkezési határidő előtt, február 9-én, délután a GTK aulája megtelt a mesterképzések felől érdeklődő hallgatókkal. A GTK-s diákokon kívül más karok hallgatói is szép számmal megjelentek, s mindannyian egy célból: új információkat kívántak szerezni még a beadás előtti napokban.

Bár a tájékoztató után világossá vált az, hogy a mesterképzések felőli döntést alaposan, lehetőleg már bőven a BA-s képzés ideje alatt érdemes meghozni, természetesen azok sincsenek elkésve, akik még mindig nem jutottak dűlőre ez ügyben. Hiszen nem könnyű a döntés, öt kiváló mesterszak nyújt lehetőséget a hallgatóknak tanulmányaik folytatására.

A tájékoztatót Prof. Dr. Hetesi Erzsébet nyitotta meg, majd a rövid köszöntő után először a marketing mesterszak mutatkozott be Dr. Révész Balázs előadásában. A részletes ismertető során elhangzottak a belépési feltételek, amely marketing mesterszak esetén bármely SZTE GTK-n alapszakot elvégzett hallgató számára további feltételek nélkül lehetséges. Említésre került számos szakmai tárgy is, így például A marketingkutatás módszertana, Fogyasztáselmélet, vásárlói magatartás, Kínálati és árstratégia, stb. Marketing mesterszakon végzett közgazdászok képesek marketingstratégia kialakítására, marketingtevékenységek menedzselésére, folyamatok és szakmai programok irányítására, továbbá a feladatok végrehajtásának koordinálására. A képzés ideje alatt is megismerkedhetnek a hallgatók neves vállalatok marketingtevékenységeivel a minden évben megszervezett marketing kirándulás alatt.  A marketing mesterszak indul nappali és levelező tagozaton, továbbá keresztféléves képzési formában is.

Révész Balázstól Dr. Pelle Anita vette át a szót, aki a 2014-től induló angol nyelvű nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak rejtelmeibe engedett betekintést. A népszerű szak esetében a felvétel feltétele angol nyelvből egy államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy középfokú C típusú általános nyelvvizsga igazolása. Továbbá a felvételt megelőzi egy angol nyelven történő felvételi beszélgetés, s a képzés is teljes körűen angol nyelven folyik.  A hallgatók a mesterszak elvégzése után alkalmasak lesznek többek között a gazdasági, pénzügyi, marketing és menedzsment elméletek nemzetközi összefüggésekben és környezetben történő felhasználására. Emellett pedig a nyelvi készségek is könnyen fejlődnek. Pelle Anita az érdeklődést tovább fokozta azzal, hogy beszámolt az újonnan induló Double Degree programról, mely egy közös diploma megszerzését jelenti különböző külföldi egyetemek összefogásával. Az International Economy and Business MA képzés csak nappali tagozaton, de keresztféléves formában is működik.

A pénzügy mesterszakról, valamint a közgazdálkodás és közpolitika mesterszakról szóló előadást a hallgatóság Dr. Kovács György bemutatásában élvezhette. A Tanár Úr előbb a pénzügy mesterszakot méltatta, melynek elvégzése után az illető alkalmas lesz többek között nagy és közepes vállalkozások pénzügyi funkcióinak vezetésére, irányítására, a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására. A főbb szakmai tárgyak közé például a Haladó vállalati pénzügyek, vagy a Pénzügypolitika c. kurzusok tartoznak. Pénzügy mesterszakra egyenes út vezet minden SZTE GTK pénzügy és számvitel alapszakot végzett hallgató számára. Ez a lehetőség fennáll a gazdálkodás és menedzsment, valamint a kereskedelem és marketing alapszakon diplomát szerzett hallgatók számára is, de nekik pótolniuk kell több pénzügyi és számviteli tantárgyat is (pl. államháztartástan, banküzemtan, stb.). Az MA képzés első és második szemeszterében lehetőség van a hiányzó kurzusok pótlására. Pénzügy mesterképzés indul nappali és levelező tagozaton, és keresztféléves formában is.

Közgazdálkodás és közpolitika mesterszakra karunkról a pénzügy számvitel alapszakot, vagy gazdálkodás és menedzsment alapszakot végzett hallgatók jelentkezhetnek. E mesterszak esetében is fennállnak bizonyos tantárgyi kötelezettségek, amelyek bepótlása elengedhetetlen ahhoz, hogy a hallgató megszerezze diplomáját. Okleveles közgazdász, közgazdálkodás és közpolitika szakon alkalmas többek között a közpolitikai, közgazdálkodási és közigazgatási problémák elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellátására. Idén februárban, keresztféléves formában a szak nem indul, jellemzően őszi félévi kezdéssel hirdetik meg, azonban lehetőség van nappali és levelező tagozaton is a mesterképzés elvégzésére.

A karunkon folyó ötödik mesterképzési szakot, a vállalkozásfejlesztés mesterszakot Prof. Dr. Lengyel Imre mutatta be. A mesterképzés sajátossága az, hogy olyan megközelítésben jussanak a hallgatók a tudás birtokába, amely az országban egyedülálló: nagy hangsúlyt fektetnek a kis-és középvállalkozások irányításának mélyebb szintű megismerésére. Az SZTE GTK vállalkozásfejlesztés mesterszakán végzett közgazdászok rendre rendkívül sikeresek a munkahelyszerzésben, és munkahelyi tevékenységeik elvégzésében. Magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyaggal, üzleti ismeretekkel rendelkeznek. A karon bármely alapszak elvégzése feljogosítja a továbbtanulni kívánót arra, hogy ezen a mesterszakon kezdje el MA-s tanulmányait. A képzés indul nappali és levelező tagozaton, keresztféléves formában is.

A hétfői estet Prof. Dr. Hetesi Erzsébet zárta le. A tájékoztató során többször elhangzott, hogy a mesterképzés elvégzése rendkívül hasznos, bővebb ismeretek megszerzését jelenti a választott területen. A mesterképzésben is diplomát szerzett közgazdász azon túl, hogy egy munkahelyi csapat tagja lehet, annak vezetésére is képes. A megszerzett ismeretek alapján pedig alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására is.

Bővebb információkért érdeklődjetek karunk honlapján!

A szerzőről