Pp kicsi 45
2018-07-20
T%c3%bck%c3%b6rben pocsolya

Halász Albert – Tükörben pocsolya

A muravidéki költő kötetét mutatjuk most be: Tükörből pocsolya

Kortárs irodalomból az olvasó széles skálán szemezgethet. Van, hogy már ismertük a költőt, s máskor van, hogy egy véletlen folytán kerül a kötet a kezünkbe, s először csak belelesünk, beleszagolunk; mert a kortárs irodalom nem mindig ad olyan művet, amelyet mindenki egyaránt szerethet.

A kortárs irodalom számomra egyik legkedveltebb ága a határon túli magyarság kortárs irodalma. A határon túli írók, költők mindig üde színfoltként bukkannak fel, sajátos világlátással és szemlélettel. Ha az olvasó is határon túlról érkezik, mindig érez valami kedves rokonszenvet a szerzővel, mondhatjuk úgy is, hogy megértjük egymást.

Egy ilyen véletlen folytán került a kezembe Halász Albert Tükörben pocsolya kötete.

De kicsoda Halász Albert?
Alsólendván ( Szlovénia, Mura –vidék) született és Budapesten járt egyetemre, magyar-néprajz szakra. Tanulmányai után hazaérve a Népújság írója lett. A későbbiekben könyvkiadót hozott létre, programigazgatóként is dolgozik és doktori fokozatot is szerzett.2013-tól a Lendvai könyvtár igazgatója.

Költői világát a megélt, megszenvedett világkomorság jelképezi, ám beleszövi a szavakra való rácsodálkozás technikáját is, amely a verseknek némi játékosságot ad. Későbbi kötetében már képekkel egészíti ki a verseket. Mint határon túli költő, sokszor megjelenik a maradunk, megmaradunk motívum is, amely költészetét határon túli szemmel igen erőssé teszi. A menni vagy maradni motívum többnyire minden határon túli szerzőt foglalkoztat.

 

A Tükörben Pocsolya haikukötetben a sokszínű témák mellett a formával való játék is igen feltűnő.
A kötetben is találkozunk apróbb grafikákkal, szavakkal való játékkal, népies témákkal, ugyanakkor modern problémákra is rámutat. Ötvözi a népiességet a modern költészettel és témákkal. Fontos szerepet kapnak művészetében az emberi érzések: szerelem, bánat és hűség de ezek csak ízelítőképpen kiragadott témák.

A kötetet mindenkinek tudom ajánlani. A haiku stílusnak köszönhetően elég olvasmányos, szinte epigrammikus bölcsességeket megfogalmazó alkotások közül mindenki találhat kedvencet.

“mennyi- mennyi s

És én még mindig csak itt

Magamnál tartok”


Utazó

 

képek forrása: saját, nadfalva.hu,kl.kl.sl

A szerzőről