Pp kicsi 45
2018-06-18
Hamvas a vilagvalsag

Hamvas Béla - A világválság

Balogh Gergő gondolatai Hamvas Béla A világválság című kötetéről

Hamvas Béla a múlt század egyik legnagyobb magyar gondolkodója, esszéistája, akinek tudományterülete nem csak a politikai, pszichológiai, filológiai, filozófiai vagy művészeti értekezésekben merül ki, ahogy ő fogalmaz: "nekem az egész kell", így témáit a hagyományból meríti. Hamvas hagyomány alatt a világ népei között fellelhető ős tudást érti, ezért nyúl vissza számtalanszor egyiptomi, szúfi, hindu, perzsa gyökerekhez, vallási vagy filozófiai alapokhoz, vagy az evangéliumhoz. Műveiben gyakran idézi és magyarázza más nagy elmék gondolatait, párhuzamokat vonva addig nem látott, mégis összefüggő részek között.

A  Világválság c. esszéje talán sosem volt annyira érvényes írás, mint napjainkban. A mű négy részre tagolódik melyből az első a Modern apokalipszis. Ebben Hamvas a válságok természetéről beszél, kezdetben felvázolva az emberiség válságidőszakainak mibenlétét. Több szerzőt idézve ágyaz meg a válság valódi feltárásának. A több látszatválság, tünet, rész- és álmegoldás felvázolása után, többek közt Evolán és Kierkegaardon keresztül, végül Nietzscheig jut, s a válság valódi okának a vallást, a hit válságát teszi meg. Itt el kell vonatkoztatni az intézményesített vallástól vagy istentől, a világválság, mint vallásválság nem más, mint a humánkultúra válsága, egy fedezet nélküli létállapot, egy morális alapok nélküli valóság.

Ezek után, a Krízis és katarzis című részben, az európai ember lelkét tárja fel, s annak kettős létélményét boncolgatja. Véleménye szerint az európai ember belehajítva él ebbe a nagy kulturális hagyományokkal rendelkező európai létbe, s mint ahogy az ennek való megfelelés teherként vállát sújtja, az individuum az egészet inkább elhajítaná, és égő könyvhalmokká manifesztálná. Nem könnyű európainak lenni. A probléma feloldására több megoldás is adott, ám mint kiderül, ezek egyénenkénti kezelése szinte értelmetlen. A válság olyan mélyen gyökeredzik, és olyan mértékben fertőzte már meg a kultúra, politika, gazdaság és az élet szinte minden területét, hogy egy-egy egyéni, ahogy Hamvas fogalmaz „katarzis” globálisan nem nyom a latba semmit, bár hosszútávon mindenképp javítana a jelen helyzeten.

A mű harmadik része nemes egyszerűséggel a Világválság címre hallgat. Ez a fejezet afféle bevezetőként, magyarázatként szolgál a kötet végébe helyezett válságbibliográfiához, egyfajta útbaigazítás. Beszél benne Hamvas a válságról mint jelenségről, a krizeológia, a válságtan történetéről és annak kiindulópontjairól, fejlődéséről átfutó jelleggel.

Hamvas Béla Világválság c. munkája rendkívül jó origója a válságirodalomnak. Jó érzékkel ágyaz meg a témának, széles körből merít, és jól magyaráz. Stílusa az egyébként szárazabb filozófiai témákat is olyan módon tálalja, hogy az olvasó azt egy percre sem unja el, a komplexebb gondolatokat alaposan kifejti, egyenlő szellemi partnernek tekintve az olvasót. Ez néha eléggé beugratós, csapda helyzetet teremt, a gördülékeny stílus olykor olyan komplex logikai síkok fölött vezeti el a szemet, amik első nekifutásra teljességgel átláthatatlanok, ám az olvasó mégis úgy érzi, hogy érti, és így a tényleges tartalomig nem jut el.

Mint, ahogy a többi Hamvas műhöz, a Világválsághoz is szükség van egyfajta finomabb lélegzetű metanyelv és szimbólumrendszer ismeretére, máskülönben megértése nehézkes, ám ennek túlzásba vitele sem ajánlott, mert így nagyon könnyen az ezotéria oldalán találhatjuk magunkat. A Világválság egy nagyon jól összetett tudományos munka, célja nem a válság feloldása, hanem az egyén bevezetése jelen korába, és megismertetése önmagával.

Balogh Gergő


Alkotásaitokat továbbra is várjuk az info.szabadotletek@gmail.com címre!

A szerzőről