Pp kicsi 45
2019-04-24
06self26

8 érdekes tény Dürerről

Halálának évfordulóján a híres német festőre emlékezünk.

1. Ősei a Gyula melletti Ajtós településről származtak.

2. Sok műve még őrzi a gótika emlékét, azonban második velencei útja során tökéletesen elsajátította a reneszánsz művészet formanyelvét. Ekkor festette meg a német kereskedők San Bartolomeo-templomában a Rózsafüzérünnep c. oltárképet, amelynek az egész város a csodájára járt.

3. Bölcs Frigyes szász választófejedelmet Nürnbergben ismerte meg, és a fejedelem ettől fogva Dürer legfőbb megrendelője lett. Az ő megbízásából készítette 1504-ben a wittenbergi palota kápolnájának nagy szárnyasoltárát. Másik híres pártfogója Miksa császár volt, akit lenyűgözött a tehetsége. Az uralkodó számos művészt alkalmazott, de közülük csak Dürer kapott életjáradékot. Három arcképen is megörökítette a császárt (például az alábbin is).

4. 1515-ben Johannes Stabiusszal és Conrad Heinfogellel közösen megalkották az első tudományos csillagtérképet. Dürer készítette a csillagképek rajzait és a metszeteket, a mű így nemcsak tudományos, hanem művészeti szempontból is jelentős.

5. 1424-től Nürnberg őrizte a császári ékszereket. 1512-ben a város megbízta Dürert, hogy díszítse ki a kincseket őrző szekrényt. A megbízás érdekessége, hogy ez volt az egyetlen, amelyet szülővárosától kapott.

6. Dürert megragadták Luther tanai, sőt néhány metszetét oda is ajándékozta a vallási reformátornak. Ennek ellenére haláláig katolikus maradt.

7. Legtöbb festményét mély vallásosság hatja át: hitte, hogy a művészet legfőbb küldetése a bibliai történetek és a szentek életének megjelenítése. Alkotásainak többsége Krisztus szenvedését, Mária és a szentek életét ábrázolja. Másik kedvenc témája a portré volt.

8. Sírfeliratának szövege: "Mindaz, ami Albrecht Dürerből halandó volt, e domb alatt van eltemetve."

A szerzőről