Pp kicsi 45
2019-04-26
David tete1

„A szobor benne van a kőben…

…csak le kell faragni a felesleget” - mondta állítólag Michelangelo. Emlékezzünk rá a leghíresebb szobraival!

Egész életében elsősorban szobrásznak vallotta magát. Olyannyira, hogy még a Sixtusi-kápolnával kapcsolatos szerződéseket is szobrászként írta alá!

PIETA

Ez az egyetlen szobor, amelyet Michelangelo kézjegyével látott el. A Madonna keblén húzódó szalagra véste rá: MICHELANGELUS. BUONARROTUS. FLORENTINUS. FACIEBAT (A firenzei Michelangelo Buonarroti készítette). A Piétát Jean Bilheres de Lagraulas bíboros megrendelésére készítette. Maga a témát, vagyis Krisztus siratását már akkoriban is sokszor feldolgozták, azonban Michelangelo alkotása több szempontból is egyedülálló. Részint azért, mert itáliai előzményeivel ellentétben „csak” kétalakos, részint pedig Mária szembetűnő fiatalsága miatt. A művész indoklása szerint Máriának fiatalabbnak kell lennie a Fiúnál, hogy mindörökké Szűznek lássák, Krisztusnak viszont a halála után olyannak kell látszódnia, mint bárki emberfiának.

MÓZES

Michelangelo másik remekműve a carrarai márványból készült szobor. Eredetileg II.Gyula pápa síremlékének készült, de őt a Szent Péter bazilikában helyezték végső nyugalomra, a Mózes pedig a San Pietro in Vincoli-bazilikában található. A gyönyörűen kidolgozott és monumentális alkotáson egy furcsa részletre lehet figyelmes a gondos szemlélő. Mintha Mózesnek szarva lenne, nem igaz? A jelenség magyarázata egy félrefordítás. A Biblia szerint „Amikor Mózes lejött a Sinai hegyről, - a tanúság két kőtáblája Mózes kezében volt, amikor lejött – Mózes nem tudta, hogy arcának bőre ragyogott, mivel vele beszélt.” A Vulgátában tévesen ezt a ragyogást fordították a héber szavak hasonlósága miatt szarvnak.

LÁZADÓ RABSZOLGA

Eredetileg négy rabszolga is készült volna II. Gyula pápa síremlékéhez, de ezek részben befejezetlenül maradtak. Csak tizenöt évvel később faragta ki a két, jellegzetesen kicsavarodó pózban álló rabszolgát, a Haldokló, illetve a Lázadó rabszolgát; ezek ma a Louvre gyűjteményében találhatóak.

DÁVID

Valószínűleg nem akad senki, aki ne ismerné a Firenzei Dávid-szobrot. A márványtömb, amelyből a diadalmas pásztorfiú megszületett, maga is előélettel rendelkezik. Ugyanis eredetileg Agostini di Ducciónak szánták, még 1464-ben. Ő azonban félbehagyta a munkát. Később egy másik művész is meg akarta szerezni, mondván, hogy ha hozzátold egy kicsit, akkor tud belőle szobrot faragni. Kikérték Michelangelo véleményét is, ő pedig mindenféle hozzátoldás nélkül is lehetségesnek tartotta a feladatot. Igaza lett…

A MEDICI CSALÁD SÍRKÁPOLNÁJA

Ez a rendkívül sokoldalú művész egyébként építészként is jelentőset alkotott. A Medici-család sírkápolnájában szobrászként és építészként egyaránt maradandó emléket hagyott ránk. Sőt, költőként is! Ugyanis az Éjszaka (a kompozíció egyik szoboralakja) talapzatán a következő sorokat olvashatjuk: ""Könnyebb az álom, köben élve állnom,/ Nem hallgatnom a harcot és a vádat,/ Boldog, aki a mából mit se láthat./ Lábujjhegyen járj, ne zavard az álmom!"

A szerzőről